Workers Memorial Day 28 april in Amsterdam

Van 28 april 2018 13:00 tot 28 april 2018 15:00

Workers Memorial Day 28 april in Amsterdam

De herdenking begint om 13.00 uur in het Vakbondshuis FNV, Derkinderenstraat 2-8 in Amsterdam.
Tijdens de herdenking komen kaderleden en leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de FNV aan het woord. Dit jaar zal de herdenking voor het eerst plaatsvinden in het nieuwe vakbondshuis FNV. Voor deze gelegenheid wordt in het gebouw naast een kopie van een foto van de Granieten werker die symbool staat voor de arbeidsslachtoffers een plaquette onthuld.

Thema: organiseer een veilige werkomgeving

De FNV zal op deze dag speciaal aandacht vragen voor het juiste gebruik van gevaarlijke stoffen en de beveiliging daartegen. Ook zal het netwerk Lokaal FNV Amsterdam aandacht vragen voor de gevolgen van de race naar beneden als het gaat om de beroepsgroep van de maaltijdbezorgers. Door steeds meer onzekerheid in hun baan staat hun inkomen en zekerheid van werk onder druk. Zij lopen hierdoor als flexwerkers grotere gezondheidsrisico’s, onder meer doordat zij veelvuldig aan het verkeer deelnemen. Extreme werksituaties komen steeds vaker voor. Bovendien laten hun werkomstandigheden te wensen over als het gaat om hun rust- en werktijdenregeling.

Flexwerkers verdienen sowieso speciale aandacht omdat zij vaker slachtoffer zijn van bedrijfsongevallen. Ze krijgen minder persoonlijke beschermingsmiddelen of veiligheidsinstructies en kennen de werkomgeving slechter. Ze worden vaak ook op veel verschillende plekken ingezet, zodat ze geen ervaring met veiligheid en gezondheid op de werkplek kunnen opdoen. Ook worden ze vaker dan vaste werknemers ingezet voor fysiek belastend werk en werk met ongunstige omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

We pleiten dan ook voor een betere preventie en opleidingen voor flexwerkers. Daarnaast verzorgt het Netwerk Arbo FNV voorlichting over preventie en veiligheid op de werkvloer.

Aanmelden wordt op prijs gesteld via rob.marijnissen@vereniging.fnv.nl.

 

Deel deze Activiteit