Lokaal FNV Zuid-Holland Centraal, themabijeenkomst generatiepact

Van 16 mei 2018 20:00 tot 16 mei 2018 22:00

Lokaal FNV Zuid-Holland Centraal, themabijeenkomst generatiepact

Het generatiepact is er voor jong en oud:

• Eerder met Pensioen?
• Langer gezond door kunnen werken ?
• Jongeren krijgen een grote kans met het generatiepact. Klopt dat?
• Is het generatiepact alleen interessant voor de hogere loonschalen?
• En wat is het Vitaliteitspact?

Cor de Beurs, bestuurder bij de sector Zorg en Welzijn, zal aangeven wat het stand-punt is van de FNV ten aanzien hiervan.
Ook zal hij een inkijk geven over de stand van zaken van het generatiepact in de zorg.
Henk Heijkers, voorzitter van de Bedrijfsledengroep FNV Gemeente Den Haag, zal een uitleg geven hoe er met succes is gewerkt aan het generatiepact bij de gemeen-te Den Haag.
Henk zal tevens ingaan op het vitaliteitspact.
Leen Stam, werkzaam bij HTM ,OR lid en bestuurslid bij het Lokaal Netwerk FNV Zuid-Holland Centraal zal vertellen wat het voor de collega’s betekent.


LOCATIE
Sport- en Conferentiecenter Dekker | Scheglaan 12 | 2718KZ Zoetermeer
T 079 3684242
Tijd: 20.00-22.00 uur/ Inloop vanaf 19.30 uur

AANMELDEN
In verband met de catering en zaalgrootte vragen wij, indien mogelijk, om je aan te melden op het mailadres: LokaalZHC@gmail.com. 

Deel deze Activiteit