Bijeenkomst Pensioendossier

Van 8 september 2017 12:30 tot 8 september 2017 15:00

Bijeenkomst Pensioendossier

Aan leden en plaatsvervangende leden van het Ledenparlement, sectorbestuurders en sectorraadsleden en lokale netwerken.


Op 8 september aanstaande vindt een informatieve bijeenkomst plaats over het Pensioendossier. Deze bijeenkomst begint om 12.30 uur, voorafgaand is er gelegenheid een hapje te eten.
De bijeenkomst vindt plaats bij Postillion Hotel Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik.

Op 30 augustus aanstaande vindt een vergadering van het Ledenparlement plaats en zal het bestuur het Ledenparlement informeren over ontwikkelingen met betrekking tot lopende trajecten en de actualiteit.
De bijeenkomst van vrijdag 8 september over het pensioendossier vindt dus de week daarna plaats.

De reis- en verletkosten voor 8 september worden vergoed.
De leden van het Ledenparlement dienen hun declaratie te boeken op de kostenplaats van het Ledenparlement en de sectorraadsleden kunnen de kosten boeken op de kostenplaats van de sector.
De leden van de netwerken dienen hun declaratie in te dienen bij hun netwerk.

Aanmelden graag via secretarisledenparlement@fnv.nl met vermelding of je gebruikmaakt van de lunch.

Met vriendelijke groeten,
namens het Algemeen Bestuur,
Coen van der Veer.

Deel deze Activiteit