Bijeenkomst 25 jaar verdrag van Maastricht

Van 3 november 2016 15:30 tot 3 november 2016 18:30

Bijeenkomst 25 jaar verdrag van Maastricht

Hoe verder met het sociale Europa?

Het sociale Europa, bestaat dit wel? Men kan zich de vraag stellen of het sociale beleid van de EU is niet volledig ondergesneeuwd geraakt door het financieel-economische beleid. Hoe de balans tussen sociaal en financieel- economische Europa te herstellen? Geeft het verdrag van Lissabon, Europees sociaal handvest en het Handvest van de grondrechten wel voldoende mogelijkheden om een Europees sociaal beleid te voeren? De bevoegdheden van de Europese Unie zijn toch beperkt?

Er zijn grote verschillen tussen het Duitse en Nederlandse sociale (zekerheids)stelsel. Sociale harmonisatie is (on)haalbaar. Vaak is er sprake van Europese sociale waarden en normen. Welke zijn dat dan? Van belang is ook hoe de sociale cohesie in de grensregio’s versterkt worden?

Over deze vragen organiseert de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen - in samenwerking met de Vrouwen in de Euregio Maas-Rijn en de Nederlandse Lokaal FNV Parkstad - haar jaarlijks Wittemer Gespräch.

 

Spreker: Professor Dr. Brigitte Unger

Datum: 3 november 2016 van 15.30 tot 18.30 uur

Plaats: bibliotheek van het Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem

 

Het programma:

Na de toespraak van Prof. Brigitte Unger volgt een paneldiscussie, geleid door de heer Dieter Rehfeld -voorzitter van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen. Aan deze discussie zullen deelnemen:

Agnes Jongerius: lid van Europees Parlement (PvdA)

&

Dr. Sabine Graf: vice-voorzitster DGB Nordrhein-Westfalen

 

Tijdindeling:

15.30 - 16.00 uur. Ontvangst in de Gerarduszaal van de bibliotheek Klooster Wittem.

16.00 - 17.30 uur. Toespraak en paneldiscussie.

17.30 - 18.30 uur. Aangeklede borrel.

 

Aanmelden

De toegang is gratis. Stuur vóór 16 oktober 2016 a.s. een email aan ger.essers@dng-aachen.eu onder vermelding van uw naam en eventueel het bedrijf of organisatie dat/die u vertegenwoordigt. Aanmelden kan ook schriftelijk op het in deze uitnodigingsbrief aangegeven adres van mevrouw Kronenwerth. Aan deelname zijn voor u géén kosten verbonden. Gasten zijn van harte welkom. Gelieve deze ook aan te melden.

Deel deze Activiteit