Ledenbijeenkomst Lokaal FNV Rotterdam Rijnmond

Van 9 november 2015 20:00 tot 9 november 2015 22:00

Ledenbijeenkomst Lokaal FNV Rotterdam Rijnmond

Enige tijd geleden zijn een aantal leden van de verschillende oude FNV bonden (Abvakabo FNV, FNV- Bouw en Bondgenoten) als voorbereidingscomité bijeen geschoven, met het doel een regionaal netwerk op te zetten onder de naam Lokaal FNV Rotterdam Rijnmond en hier voorstellen voor te ontwikkelen.
Deze ledenbijeenkomst op 9 november 2015, is bedoeld om samen met het voorbereidingscomité de volgende stappen te zetten.

Volgens de nieuwe statuten en reglementen, dient er een coördinatieteam gevormd worden. Zij dienen de verschillende stappen en activiteiten in dit proces op een correcte wijze laten plaatsvinden. Dit team zal onder andere over gaan over de ingediende (sub)lokale werkplannen en de bijbehorende middelen en financiering, Het coördinatieteam bestaat uit een uitvoerend bestuur en moet door de leden worden gekozen.

Wil jij je kandidaat stellen voor het coördinatieteam?  
Stuur dan een e-mail met jouw redenen waarom jij denkt dat jij de aangewezen persoon bent om zitting te nemen in dit coördinatieteam naar: rrlokaal@gmail.com

LET OP:

je kunt je tot 3 november aanmelden voor de bijeenkomst op 9 november 2015 en je tot uiterlijk 
9 november 2015 kandidaat stellen voor het coördinatieteam.

 

 

Deel deze Activiteit