Bijeenkomst Lokaal FNV Dongemond op 5 november 2015

Van 5 november 2015 20:00 tot 5 november 2015 22:00

Bijeenkomst Lokaal FNV Dongemond op 5 november 2015

Lokaal FNV houdt een themabijeenkomst op 5 november over de Wet werk en zekerheid.

Met deze wet veranderen de ontslagregels (WW) en de vergoedingen. Bijvoorbeeld de wijzigingen per :
• 1 januari 2015, proeftijd, concurrentiegeding, uitzendarbeid, oproepcontracten en aanzegtermijn.
• 1 juli 2015, ketenregeling, ontslag via de Kantonrechter of UWV, scholingsplicht, vaststellingovereen-komst, transitievergoeding en opzegtermijn.
• 1 januari 2016, aanpassing duur WW, aanpassing opbouw WW, wijziging begrip passende arbeid,
inkomensverrekening, overzicht veranderingen WW.

U wordt meegenomen in deze veranderingen door: de heer drs. Jan Kanninga

LOCATIE
Gemeenschapshuis Oostquartier, Provincialeweg 96, 4909 AL Oosterhout. Telefoon: 0162-454591

PROGRAMMA
• 20.00 uur start bijeenkomst
• 21.00 uur pauze
• Beantwoording van vragen
• 22.00 uur einde

We willen uw vragen beantwoorden, voorlichting geven en er is gelegenheid om met elkaar de discussie aan te gaan op 5 november.

IEDEREEN IS WELKOM!

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Jan Boogers: jan.fnvbouw@gmail.com

 

Deel deze Activiteit