Lokaal FNV West Brabant organiseert een informatiebijeenkomst met als thema Wmo

Van 8 september 2015 19:30 tot 8 september 2015 22:00

Lokaal FNV West Brabant organiseert een informatiebijeenkomst met als thema Wmo

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben besloten om per 1 januari 2015 gezamenlijk de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) uit te voeren. De wethouders van sociale zaken van genoemde gemeenten komen het thema Wmo aan u toe lichten.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 september 2015 in:


Drieschaar
De Ploeg 11
4641 TH Ossendrecht 


Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Telefoon: 0164-672131
Sluiting: 22.00 uur

Vragen die aanbod komen zijn:
• Kom ik in aanmerking voor Wmo, zorg en ondersteuning?
• Worden er keukentafel gesprekken gehouden?
• Wie is daarin verantwoordelijk?
• Als ik een grensgeval ben, wie beslist daarover?
• Wordt rekening gehouden met passende zorg / gerichte ondersteuning?
• Als ik een uitkering ontvang, kan ik dan een beroep doen op de PGB?
• Worden de verordeningen over dit onderwerp Wmo eventueel aangepast?
• Heb ik recht op toeslagen?
• Speelt het verzamelinkomen in het gezin een belangrijke rol, eigen bijdrage?
• De Meetlat onderdeel FNV is dit meegenomen in het gemeentelijke debat?
• Wordt door SVB het PGB budget op tijd uitgekeerd? 

Zijn er andere vragen die bij u leven?
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: Jan Hugens 

Tel: 0164-673431

Deel deze Activiteit