kandidaten

Verkiezingen Midden-Langstraat (afgerond)

woensdag 18 mei 2016 (20:00) De Gildenbond op de Mgr. Völkerstraat 3, 5171 JM Kaatsheuvel
In 2016 wil Lokaal FNV Midden-Langstraat sterk voor de dag komen. Op woensdag 18 mei hebben we daarom bestuursverkiezingen gehouden en ons nieuwe bestuur gekozen. Bedankt!
Bereken je route

Alle kandidaten

kandidaat

Wil Hannink

Mijn naam is Wil Hannink. Ik ben 63 jaar, gehuwd met Marianne en samen hebben we 1 zoon. Ervaring met vakbondswerk/belangenbehartiging Mijn vakbondswerk ben ik begonnen in 2002, waar ik ook al lokaal actief was voor FNV Bondgenoten afdeling de Langstraat, in de functie van Mediazaken en vice-voorzitter. Wat vind je belangrijk om lokaal aan te gaan pakken? Ik vind het belangrijk de bond dichter bij de leden te brengen ...
Bekijk Wil Hannink
kandidaat

Elis van Veldhuizen

Mijn naam is Elis van Veldhuizen, ik ben 54 jaar en woon in Kaatsheuvel en ben werkzaam binnen de sector Overheid. Ervaring met vakbondswerk/belangenbehartiging In de jaren 80 ben ik actief geweest in de Bouw en Houtbond FNV in de afdeling Middelburg, in de districtsjongerenwerkgroep en de FNV-jongerenbeweging. Verder heb ik in de Bondsraad gezeten en ben ik later ook nog actief geweest in het districtsbestuur regio ...
Bekijk Elis van Veldhuizen
kandidaat

Tonny van Wezel

Ik ben 67 jaar en woon in Kaatsheuvel. Ik ben lang werkzaam geweest in de schoen- en meubelindustrie en nu gepensioneerd. Ik werd op jonge leeftijd lid van de vakbond en richtte ik samen met anderen de jongerenafdeling Katholieke Werkende Jongeren op; later werd het de Kaatsheuvels Werkende Jongeren. Binnen de afdeling van de vakbeweging was ik bestuurslid, penningmeester en ledenserviceconsulent voor de afdeling. Vanuit ...
Bekijk Tonny van Wezel
kandidaat

Peter Kuijpers

In 1985 ben ik lid geworden van Industriebond FNV. In 1989 ben ik actief lid geworden door zitting te nemen in de ondernemingsraad van mijn toenmalige werkgever. Kort daarop heb ik ook zitting genomen in het plaatselijke bondsbestuur van de woonafdeling. Na enkele jaren heb ik, begin jaren 90, de voorzittershamer overgenomen van de toen uittredende voorzitter. Na al die jaren en verschillende fusies heb ik het afgelopen ...
Bekijk Peter Kuijpers